Platba

Informácie o možnosti úhrady za objednávku

Všetky ceny produktov a služieb, uvedené v internetovom obchode www.zonia.sk prevádzkovanom spoločnosťou Flameinx, s.r.o., sú uvedené v eurách (€) vrátane DPH.  

Ceny produktov uvedené na internetovej stránke sú pre Kupujúceho konečné.

Kúpna cena za tovar dohodnutá v Kúpnej zmluve medzi Predávajúcim a Kupujúcim je uvedená v akceptácii objednávky. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa Kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

Kupujúci je povinný uhradiť cenu za objednaný tovar jedným z nasledovných spôsobov:

- Bankový prevod - Bankový prevod na účet Predávajúceho. Tovar bude expedovaný až po pripísaní platby na účet Predávajúceho.
- TrustPay – Online úhrada za objednávku prostredníctvom elektronického bankovníctva.
- Dobierka na SK – Kupujúci zaplatí za tovar pri jeho prevzatí. Táto platobná možnosť je spoplatnená výškou 1 €.
- Dobierka do CZ – Kupujúci zaplatí za tovar pri jeho prevzatí. Táto platobná možnosť je spoplatnená výškou 1,90 €.

Platbu prostredníctvom elektronického bankovníctva -TrustPay a platbu TatraPay vykonáva Kupujúci priamo v procese objednávky. 

Platbu bankovým prevodom alebo priamym vkladom na účet je potrebné uskutočniť do troch (3) pracovných dní od odoslania potvrdenia Predávajúceho o prijatí objednávky. Ako variabilný symbol sa uvedie číslo objednávky.

Pokiaľ platba nebude pripísaná na bankový účet Predávajúceho do štrnástich (14) pracovných dní od doručenia potvrdenia o prijatí objednávky, Predávajúci objednávku zruší.